Information från Norsjö bredband

Driftstörning

Uppdatering 2023-06-08 kl 13:00

Tekniker på plats och återställning av noden pågår. Så fort vi har en ny status kommer vi omgående publicera detta.

Read More »

Drifstörning

Uppdatering 2023-06-08 kl 11:42

En kritisk nod hos vår underleverantör är strömlös. Tekniker är på plats för reparation. Ingen beräknad klartid. Nästa uppdatering senast klockan 13.

Update 2023-06-08 11:42

A critical node at our subcontractor has lost power. Technicians are on site for repairs. No estimated completion time as of now. Next update 13:00.

Read More »

Kontakta oss

Norsjö Bredband

Norsjö, Västerbottens län, Sverige

Supportformulär

www.norsjobredband.se/support/