LÖST – DRIFTSTÖRNING VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I NORSJÖ, 2023-09-05

2023-09-08
Stadsnätet ska reparerat felet och alla kunder ska åter ha internet tillbaka

Just nu är det driftstörningar för ett flertal kunder i och omkring västra industriområdet i Norsjö. Vi har rapporterat felet till stadsnätet och inväntar svar från dem.