DRIFTSTÖRNINGAR/AKUT FIBERARBETE AVISERAT AV NORSJÖ KOMMUN 2024-05-21

Vi fick just nedanstående info från Norsjö Stadsnät/Kommun. Driftstörningar för våra kunder i nämnda områden kommer alltså kunna inträffa nu idag mellan 12:30-20:00. Meddelandet från Norsjö Stadsnät/Kommun: Under dagen kommer en akut omläggning av fibersträckan nordöst om Norsjö att genomföras. Detta arbete kommer påverka ett antal stadsnätskunder norr om Norsjö samhälle. Svetsningsarbetet är planerat att påbörjas klockan 12:30 och beräknas vara avslutat senast klockan 20:00. Förhoppningen är att driftstoppet för varje enskild stadsnätskund ska bli betydligt kortare än den utsatta tiden.

Vi fick just nedanstående info från Norsjö Stadsnät/Kommun. Driftstörningar för våra kunder i nämnda områden kommer alltså kunna inträffa nu idag mellan 12:30-20:00.

Meddelandet från Norsjö Stadsnät/Kommun:

Under dagen kommer en akut omläggning av fibersträckan nordöst om Norsjö att genomföras. Detta arbete kommer påverka ett antal stadsnätskunder norr om Norsjö samhälle. Svetsningsarbetet är planerat att påbörjas klockan 12:30 och beräknas vara avslutat senast klockan 20:00. Förhoppningen är att driftstoppet för varje enskild stadsnätskund ska bli betydligt kortare än den utsatta tiden.