PÅGÅENDE DRIFTSTÖRNING

Sedan igår har vi fått in ett antal felanmälningar om att "internet kommer och går", främst från Lomtjärnvägen 1–13 samt delar av Storgatan inne i Norsjö samhälle. Eftersom driftstörningen är isolerad till specifika områden så beror driftstörningen på stadsnätet. Vi samarbetar därför med kommunen för att lokalisera och åtgärda driftstörningen så snart som möjligt.