Kommande driftstörning 16-17/5-2022

Norsjö kommun/Stadsnätet har aviserat ett planerat servicearbete (konfigurationsförändringar) under nedanstående tider. Driftstörningar och/eller avbrott på er internetanslutning kan förekomma under denna period. Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er. Start: 2022-05-16 23:00 Stopp: 2022-05-17 02:30 Om ni har frågor, kontakta vår kundtjänst på info@norsjobredband.se alternativt 0918-54 29 70. Norsjö Municipal/Metro Network has scheduled a planned maintenance window (configuration changes), during the below scheduled time. Operational disturbances and/or downtime on your internet connection can happen during this maintenance window. We apologize for any inconvenience this work may cause you. Start: 2022-05-16 23:00 Stop: 2022-05-17 02:30