JUST NU HAR VI LÄNGRE HANDLÄGGNINGSTIDER ÄN NORMALT

I samband med driftstörningen i Norsjö Stadsnät i slutet september så fick Norsjö Bredband en kraftigt ökning av felanmälningar från kunder som av olika skäl hade problem att komma åt Internet. Vi har jobbat intensivt med att hjälpa alla kunder vilket innebär att vi just nu ligger lite efter med mindre prioriterade ärenden. Under tiden vi jobbar ifatt det dagliga arbetet så har vi tyvärr något längre handläggningstider än normalt. Räkna därför med att det kan ta lite extra tid innan vi återkopplar ert ärende.