Driftinformation 2022-02-23 —–>

Norsjö kommuns stadsnät har informerat oss om planerade driftsarbeten. Planerat driftarbete kommer pågå ett par veckor med början 23 februari. Fiberarbeten kommer att ske som medföljer att det kan bli några timmars avbrott. Påverkade områden: Backgatan 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Bagargränd 1 Kusforsvägen 4, 9 Nygatan 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 22, 27 Planetvägen 1, 5, 9, 11, 13 Risvägen 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 Solvändan 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35 Stjärngränd 2, 6 Storgatan 30, 32, 34, 36, 38, 42, 56 Vintergatan 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25 Åkargaran 7, 14, 16, 20