Driftinformation 2022-02-14

Planerat Arbete Norsjö Kommun 2022-02-14 00:00-06:00, gäller alla Norsjö Bredbands kunder i Norsjö Kommun. Norsjö kommun kommer utföra ett planerat arbete där dom ska uppgradera mjukvara i deras nät. Det kommer att innebära störningar/avbrott under arbetets gång. Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.