Kommande driftstörning 16-17/5-2022

Norsjö kommun/Stadsnätet har aviserat ett planerat servicearbete (konfigurationsförändringar) under nedanstående tider. Driftstörningar och/eller avbrott på er internetanslutning kan förekomma under denna period. Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Start: 2022-05-16 23:00
Stopp: 2022-05-17 02:30

Om ni har frågor, kontakta vår kundtjänst på info@norsjobredband.se alternativt 0918-54 29 70.

Norsjö Municipal/Metro Network has scheduled a planned maintenance window (configuration changes), during the below scheduled time. Operational disturbances and/or downtime on your internet connection can happen during this maintenance window. We apologize for any inconvenience this work may cause you.

Start: 2022-05-16 23:00
Stop: 2022-05-17 02:30

Driftstörningar vecka 13

Norsjö Kommun meddelar följande:
Kända driftstörningar i stadsnätet samt planerade avbrott

Planerat fiberarbete vecka 13 som kommer att beröra:

Solvändan 3, 5, 9, 11, 11, 13, 15, 17, 19
Planetvägen 4, 6, 10
Industrivägen 3, 6
Storgatan 11, 13

Nattarbete onsdag-torsdag vecka 13 kommer att beröra:
Åkargatan 7
Bagargränd 1
Kusforsvägen 4
Nygatan 27

Tänk på att om det är ett större eller ett längre strömavbrott i ett närliggande område så kan det eventuellt skapa driftstörningar i din fastighet.

Driftsinformation med start tisdag 2022-03-15

Norsjö kommuns stadsnät har informerat oss om planerade driftsarbeten.
Fiberarbeten kommer att ske, som medföljer att det kan bli några timmars avbrott med start tisdag 2022-03-17.
Påverkade områden:
Kläppen
Berget
Holktjärn
Bjursele
Pjäsörn
Tjärnliden
Lövlund
Vikborg
Holmträsk
Braxträsk
Åsen

Tänk på att om det är ett större eller ett längre strömavbrott i ett närliggande område så kan det eventuellt skapa driftstörningar i din fastighet.

Driftinformation 2022-02-23 —–>

Norsjö kommuns stadsnät har informerat oss om planerade driftsarbeten.

Planerat driftarbete kommer pågå ett par veckor med början 23 februari.
Fiberarbeten kommer att ske som medföljer att det kan bli några timmars avbrott.

Påverkade områden:
Backgatan 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Bagargränd 1
Kusforsvägen 4, 9
Nygatan 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 22, 27
Planetvägen 1, 5, 9, 11, 13
Risvägen 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15
Solvändan 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35
Stjärngränd 2, 6
Storgatan 30, 32, 34, 36, 38, 42, 56
Vintergatan 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25
Åkargaran 7, 14, 16, 20

Driftinformation 2022-02-14

Planerat Arbete Norsjö Kommun 2022-02-14 00:00-06:00, gäller alla Norsjö Bredbands kunder i Norsjö Kommun.

Norsjö kommun kommer utföra ett planerat arbete där dom ska uppgradera mjukvara i deras nät.
Det kommer att innebära störningar/avbrott under arbetets gång.
Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.